Spring naar inhoud

ANBI

De “Hervormde Gemeente Kamperveen” en de “Diaconie van de Hervormde Gemeente Kamperveen” zijn geregistreerde ANBI instellingen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De regelgeving hiervoor is gewijzigd en onder andere diaconieën moeten aan die nieuwe regels voldoen. Vanaf 1 januari 2016 moeten elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Zie voor de ANBI gegevens de volgende pagina's: