Spring naar inhoud

Geachte gemeente,

Met pijn in ons hart moeten we u meedelen dat we de komende tijd toch af moeten zien van het beleggen van kerkdiensten waarin u als gemeente aanwezig kunt zijn. We zullen kerkdiensten blijven beleggen, maar dan zonder publiek. Dit besluit betreft (vooralsnog) de diensten van zondag 22 maart, zondag 29 maart en zondag 5 april.

U kunt de eredienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of via de website www.hervormdkamperveen.nl Inmiddels is het weer mogelijk om de diensten te beluisteren via webbrowser ‘Chrome’, echter werkt de verbinding het best wanneer u gebruik maakt van de kerkomroep App.

Ons besluit heeft een aantal praktische gevolgen:

  • Sommigen van u hadden zondagmorgen problemen met het beluisteren van de kerkdienst via internet. Door sIKN is deze week hard gewerkt om dit voor a.s. zondag te verbeteren. Zo niet, dan kunt u de dienst ook altijd op een ander moment beluisteren.
  • U krijgt de orde van dienst voor de beide diensten, wederom toegestuurd. Het is mooi als u thuis ook probeert mee te zingen.
  • -Er zal nog steeds één collecte zijn per kerkdienst. Die collecte wordt niet in de dienst zelf gehouden. De bijdrage kan overgemaakt worden naar:
    Voor de diaconiecollecte kan dit naar: NL39 RABO0331 3029 50
    Voor de kerkrentmeesters kan dit naar: NL20 RABO0331 3023 22

De reden dat we als kerkenraad nu afzien van het houden van kerkdiensten met publiek is een gevolg van de aanscherping van de maatregelen afgelopen week. Het is duidelijk geworden dat de overheid graag ziet, dat ook kerkdiensten met minder dan honderd personen, geen doorgang meer vinden. Op die manier hoopt men de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk in te dammen.

Het afzien van kerkdiensten is ook mede gebleken uit een gesprek dat enkele vertegenwoordigers van de landelijke kerken met minister Grapperhaus hebben gehad. Op basis van dit gesprek is het advies van onze kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, aan de plaatselijke gemeentes gewijzigd. Zij adviseert nu om de voorkeur te geven aan online kerkdiensten. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om dit advies serieus te nemen.

We proberen dat te doen in het vertrouwen dat onze Heere God uitkomst zal geven, ook in deze crisis. We hebben ons leven niet in eigen hand, ons leven is daarentegen in Gods hand. Wij wensen u gezegende zondagen.

Met vriendelijke groet, Uw en jouw kerkenraad

Geachte gemeenteleden,

Als gevolg van de maatregelen die de regering heeft afgekondigd, naar aanleiding van het Coronavirus, willen wij u/jou graag op de hoogte brengen van de gevolgen die dit heeft voor de erediensten en samenkomsten van onze kerkelijke gemeente tot en met 31 maart.

De kerkenraad wil de maatregelen die onze regering heeft afgekondigd graag respecteren. Tegelijkertijd vindt de kerkenraad het belangrijk om te benadrukken dat ook in crisistijd de zondagse eredienst een plaats van ontmoeting is met de levende God. Om deze eredienst doorgang te kunnen laten vinden hebben we de volgende maatregelen genomen.

De zondagse erediensten van Deo Volente 15, 22 en 29 maart zullen in gewijzigde vorm plaatsvinden. De kerkenraad nodigt een beperkte groep gemeenteleden uit per dienst, zodat ieder lid de gelegenheid heeft om naar de kerk te gaan. De gemeente wordt daarom in 2 delen opgedeeld op basis van de eerste letter van de achternaam zonder tussenvoegsel.
(bijvoorbeeld: Berg, van den)

• Ochtenddienst zondag 15 maart: A t/m K (behalve families Koers, Hogeweg)
• Middagdienst zondag 15 maart: L t/m Z (inclusief families Koers, Hogeweg)

• Ochtenddienst zondag 22 maart: L t/m Z (inclusief families Koers, Hogeweg)
• Middagdienst zondag 22 maart: A t/m K (behalve families Koers, Hogeweg)

• Ochtenddienst zondag 29 maart: A t/m K (behalve families Koers, Hogeweg)
• Middagdienst zondag 29 maart: L t/m Z (inclusief families Koers, Hogeweg)

De kinderoppas en zondagclub worden afgelast.
Per eredienst zal 1 deurcollecte worden gehouden.
Wij vragen u goed verspreid in de kerkbanken plaats te nemen.
Verder vragen wij u de maatregelen van het RIVM in acht te nemen:
• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
• Voor kwetsbare personen geldt: ouderen en personen met verminderde weerstand, vermijd grote gezelschappen.

U kunt de eredienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of via de website www.hervormdkamperveen.nl (gebruikt u daarvoor niet de webbrowser ‘Chrome’)

Daarnaast worden alle doordeweekse kerkelijke activiteiten afgelast t/m 31 maart.
Mochten er tot of na 31 maart nieuwe maatregelen door de overheid worden afgekondigd, dan zullen wij u op de hoogte brengen hoe wij de erediensten dan zullen voortzetten.

Onderstaand vindt u de liturgie van beide diensten op zondag 15 maart.

Wij wensen u gezegende diensten, zowel thuis als in de kerk aan de Hogeweg,

Met vriendelijke groeten, uw en jouw kerkenraad.

Ochtenddienst: Ds. M. Visser, Wezep

Ps.37:8,9
Votum en groet
WK Ps.95:1,3
Geloofsbelijdenis
WK Gz.155 Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis
Gebed
Schriftlezing Ef.4:31-5:21
Ps.40:1,3,4
Preek
Ps.116:7,10,11.
Dankgebed
WK Gz.156:1,2,4,6
Zegen
Collecte

Middagdienst: ds. K.A. Hazeleger, Ommen

Psalm 35: 13
Votum en groet
Psalm 25: 4 en 5,
Geloofsbelijdenis
Psalm 118: 13,
Gebed
Schriftlezing, Johannes 12:12-19
WK Psalm 105: 1
Schriftlezing, Johannes 12:20-33
WK Psalm 105: 2 en 3
Preek over Johannes 12:24
Psalm 118: 11
Dankgebed
Avondzang (gezang 12): 1, 6 en 7
Zegen
Collecte