Spring naar inhoud

Afgelopen week mochten we met grote dankbaarheid horen dat proponent  A.H. van Mourik uit Sprang-Capelle het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Dank aan onze Heere God die op deze wijze antwoord heeft gegeven op de roep vanuit Kamperveen. Hij heeft harten geneigd en rust op de genomen beslissing gegeven. Graag willen we ook iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan het beroepingswerk. In de komende periode zullen we ons voorbereiden op de komst van het gezin van Mourik naar Kamperveen.  De datum van de bevestiging- en intrededienst zal o.a. vastgesteld moeten worden. Wanneer we daarover meer weten, zullen we u daarover informeren.

Namens de beroepingscommissie, Wietse van Bruggen