Spring naar inhoud

Op donderdag 13 september zijn Aly en Henk Tromp en Ep en Wou Kragt per vliegtuig vanaf Dortmund vertrokken naar Roemenië. Eén dag eerder is de vrachtwagen met hulpgoederen vertrokken naar Păcureni. Ab Kok en voor het eerst ook Gerben van ’t Oever waren de chauffeurs van de vrachtwagen. Gerben van ’t Oever is tevens de eigenaar van de truck. Zij hebben geheel belangeloos het transport verzorgd. Ook de Hr. D. Smit heeft een steentje bijgedragen door te zorgen dat er een retourvracht aanwezig was vanuit Hongarije. Deze opzet zorgt voor een goedkoper transport, wel moet de stichting de brandstof, tol, overnachtingen ed. van de chauffeurs vergoeden. Al met al mogen we dankbaar zijn dat deze heren dit alles voor onze stichting willen doen. Ook zij hebben een voorspoedige reis gehad.

Vrijdag 14 september kwam de vrachtwagen aan in Păcureni en ’s middags konden we met voldoende hulp de vrachtwagen uitladen en verdelen naar de bekende opbergplaatsen. I.v.m. de bruiloft van Andrea, dochter van de eigenaar van de winkel, konden wij niet op zaterdag uitlopen. Dominee Biro Janos moest de dienst namelijk voorgaan. Ook wij en de chauffeurs kregen een uitnodiging om de bruiloft bij te wonen.

In de dienst van zondag 16 september hebben wij de hartelijke groeten overgebracht van de inwoners van Kamperveen.

Op 17 september zijn we, met behulp van +/- 6 mannen en enkele vrouwen, begonnen met het in elkaar zetten van de kasten ed. ’s Middags begon de verkoop van alleen meubels en dit verliep zeer goed. Enkele bankstellen en 3 kasten bleven nog over, deze werden in de loop van de week ook verkocht.

Dinsdag 18 september vond de verkoop van kleding en schoenen plaats. De kwalitatief goede kleding, zorgvuldig verpakt door de dames van Kamperveen en Kampereiland, vond gretig aftrek. Onder prima weersomstandigheden ging de verkoop de hele week door tot aan vrijdagmiddag 18.00. Met name schoenen, linnengoed en dekens werden snel verkocht. De opbrengst van de verkoop was ong 5500,- euro. De belangstelling van de inwoners van Păcureni, maar ook vanuit de omringende dorpen, lijkt steeds groter te worden. Alleen maar goed: de kerkenraad van Păcureni kan zich ook nu weer verheugen op een welkome aanvulling op hun inkomsten.

Ook dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het kindertehuis in Glodeni. De kinderen waren erg blij met de meegenomen cadeautjes. De heer Balla Arpad, de baas was het kindertehuis, was wel een beetje bezorgd. Alle medewerkers moeten steeds hun beste beentje voorzetten om ook voor de komende twee jaar subsidie te kunnen ontvangen. De inkomsten worden steeds lager als gevolg van hogere lasten en het terugtrekken van een belangrijke sponsor, mevr Katy Ted uit Engeland. Zij geeft dit jaar nog 200 euro en volgend jaar niets meer, aldus de Hr. Arpad. Momenteel worden er 25 voornamelijk weeskinderen ondergebracht in het tehuis in Glodeni en 7 kinderen in Tirgu Mures. Dit tehuis en nog één onderkomen elders horen bij elkaar. Momenteel word de voeding betaald door het rijk, maar voor medicijnen is weinig geld beschikbaar. Momenteel was er vooral behoefte aan schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, zeep ed. We besloten dit alvast voor het tehuis te kopen, men was hiervoor heel dankbaar. Men verwacht dat het tehuis in oktober een contract krijgt voor 2 jaar zodat e.e.a. weer een normaal verloop zal krijgen. Ook kent het tehuis een waterprobleem, een goede pompinstallatie ed zal een oplossing zijn. Vóórdat we hierop ingaan moet er eerst onderzocht worden waar de oorzaak ligt. Met de paarden en pony’s op het terrein gaat het goed. Momenteel zijn er 4 merries met een stokmaat van ong 1.55m, drie veulens en een hengst. De makke paarden worden bereden. De trampoline die vorig jaar geplaatst is, wordt helaas momenteel niet gebruikt. Eén kind is eraf gevallen en had zijn arm gebroken. Het speelhuisje is wel in gebruik. De bodem onder de toestellen moet wel worden uitgevlakt en worden voorzien van rubbertegels.

De paprikakassen in Glodeni zijn momenteel gevuld met bloemen, bloemstekken etc. De paprikakwekerij leverde niets meer op, maar de bloemenkwekerij loopt goed. Enkele inwoners uit Păcureni werken ook in de kassen.

Het gaat redelijk goed met de Hr. Gabor Pal, de man die een dwarslaesie heeft opgelopen als gevolg van een tractorongeluk. Vanuit de commissie hebben we eerder dit jaar een speciaal kussen aangeschaft om doorligwonden te voorkomen. Hij heeft er veel profijt van en in combinatie met medicijnen gaat het beter nu.

Op woensdag 19 september hebben we een gedeelte van de kleding, schoenen en bazaarspullen naar Padureni gebracht. Dit alles werd dankbaar aangenomen door Ds. Csaba Balint: de inwoners zijn er erg blij mee. De wens in Padureni is om ook een boring te maken voor water in de kern van het dorp. Hierover wordt nog gesproken. Wel zijn ze in dit dorp begonnen met het bouwen van een mortuarium met bijbehorend zaaltje.

De afnemers in beide dorpen van het gesponsorde mais, pootaardappelen en uien zijn zeer tevreden over de kwaliteit en prima opbrengsten. In Padureni wil men graag nog meer maiszaad en pootaardappelen ontvangen wanneer mogelijk. De heren H. Melitz en C. Koers worden hartelijk bedankt voor de inzet voor de geleverde producten.

Op zaterdagmorgen hebben we nog een kort gesprek gehad met ds. Kristof Istvan, de vorige dominee van Pacureni. Ook van hem brengen we de hartelijke groeten over aan de gemeentes in Kamperveen en Kampereiland. Ook van ds. Biro Janos en de gemeenteleden brengen we hierbij de hartelijke groeten over. Men hoopt tot een weerzien in 2019.

We willen hierbij Peter en Neeltje van de Steege ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder het beschikbaar stellen van een gedeelte van de schuur zou het verzamelen en opslaan van de goederen veel moeizamer gaan. Vanaf heden kan de geleverde kleding, dekens en matrassen nog naar de schuur van Peter en Neeltje gebracht worden. Meubels, schoenen, bankstellen ed kunnen naar de door de fam. Kloek beschikbaar gestelde ruimte gebracht worden: adres Hogeweg 20 te Kamperveen. Familie Kloek bedankt voor uw medewerking.

Na een voorspoedige vlucht zijn we op 25 september gezond en dankbaar weer thuisgekomen. Bovenal danken we God voor wat we samen mochten doen voor de inwoners van Păcureni, de omliggende dorpen en het kindertehuis.

Met vriendelijke groeten, Henk en Aly Tromp en Ep en Wou Kragt