Spring naar inhoud

Graag willen we u een indruk geven over de reis die deze zomer door enkele gemeenteleden naar Păcureni is gemaakt.

Op dinsdag 29 juli is de vrachtwagen met hulpgoederen geladen (met dank aan vele vrijwilligers) en op vrijdagavond 31 juli aangekomen. De vaste chauffeur Jasper Kanis en zijn collega Peter Wielink hebben de tocht in 3 dagen zonder veel oponthoud kunnen maken. De families Kragt en van Bruggen zijn op zaterdagochtend aangekomen in Păcureni en na een korte begroeting is direct begonnen met het uitladen van de hulpgoederen. Een deel bestemd voor Păcureni; een groot deel van de kinderkleding en kinderschoenen voor het kindertehuis in Glodeni. Daarnaast nog kleding voor het naburige dorp Pădureni. Nadat alles voor Păcureni was uitgeladen, zijn we met de vrachtwagen vertrokken naar het kindertehuis. Door veel kinderen werden we onthaald en de wagen was dan ook snel leeg gemaakt. Na een korte rondleiding, het maken van enkele foto’s, en het ontvangen van vele malen ‘köszönöm szépen’ zijn we naar Padureni gereden.

Hier hebben we de laatste kleding met behulp van dorpsbewoners uitgeladen. Ook hier een hartelijke ontvangst en na koffie, rondleiding door de kerk en de in verbouw zijnde pastorie zijn we vertrokken. Het was goed om te horen dat gemeenteleden van een voormalige partnergemeente uit Nederland van plan zijn hen weer te gaan ondersteunen. De hulp was ook hier zeer welkom. Naast de kleding heeft de Roemenië commissie officieel het geld voor de 5 toegezegde kozijnen overgedragen en de tientallen liters gesponsorde verf. Zodoende kan dit jaar een deel van het werk aan de pastorie afgerond worden. Het overige deel van het huis kan hopelijk volgend jaar gedaan worden.

De zondagochtend begon de eredienst, geleid door ds. Istvan. In zijn preek heeft de dominee benadrukt dat hij en zijn gemeente de jarenlange hulp van Kamperveen ervaren, als een groot geschenk, maar dat die hulp alleen mogelijk is, door de uiterste liefde die onze God getoond heeft in het zenden van Jezus Christus, zijn eigen Zoon. Na een dankwoord van zowel ds. Istvan, als van dhr. Kragt, en het voorlezen van Psalm 23 in zowel het Hongaars als Nederlands, was de dienst beëindigd. Na die tijd zijn we gastvrij onthaald bij gemeenteleden en een familie in Tirgu Mures. Ook werden we rondgeleid langs het gesponsorde pootgoed. Ondanks het natte voorseizoen waren de mais en de aardappelen goed gegroeid.

De verkoop op maandag is gestart met de meubelverkoop. De verkoop liep direct erg goed. In de middag hebben we het watertap-punt getest (de foto’s hiervan staan op de website www.hervormdkamperveen.nl) Hoewel de waterkwaliteit nog verbeterd kan worden, zijn de dorpsbewoners erg dankbaar voor het water wat vanuit ongeveer 45 meter diep wordt opgepompt. Inmiddels is naast de school, dokterspraktijk en pastorie, ook een centraal tappunt gemaakt wat ervoor zorgt dat alle bewoners water kunnen tappen. Als commissie zijn we blij dat dit project afgerond en geslaagd is.

Vervolgens is de rest van de goederen in de loop van de week verkocht. Een schoenenmarkt, rommelmarkt, linnenmarkt, enz. Het was goed om te zien dat de verkoop onder toeziend oog van de presbyters goed is verlopen. De opbrengst van de markt, rond de 3000,- euro.

Wat gaat de tijd snel! Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, dat wij met een aantal jongeren naar Pacureni zijn gereisd. Samen met de jeugd hebben we de school en de dokterspost opgeknapt en voorzien van een nieuw laagje verf/saus.

Naast het opknappen van de gebouwen hadden we dit jaar nog een belangrijk doel: de boring naar goed (drink)water. In Pacureni kampt men ieder jaar met watertekort. Tijdens ons bezoek aan Pacureni werd er gestart met de boring. Er is 80 meter diep geboord. Op 30 meter diepte vond men water. Vervolgens hebben ze de buizen in de grond geboord. Op dit moment zijn ze bezig met het filteren van water. Als dit klaar is kan het water getest worden op goed drinkwater. We hopen op een goede uitslag! Daarna moet er nog een waterpomp worden geïnstalleerd . Als alles goed mag gaan, hebben de school en de dokterspost, na afloop van dit project leidingwater. De bewoners van het dorp kunnen, wanneer de putten leeg zijn, bij de school water tappen.

Binnenkort gaan enkele leden van de Roemenië commissie terug naar Pacureni om te kijken hoe het waterproject verloopt. Hier wordt u verder over geïnformeerd.

Ook vond de jaarlijkse goederentransport plaats tijdens het bezoek. Net als andere jaren kwamen er weer veel mensen naar de markt en is er goed verkocht. Met het geld dat opgehaald is, wordt een jeugdhonk/catechisatieruimte onder de pastorie gerealiseerd. Wij bedanken iedereen voor hun hulp/ bijdrage. Naast het werken in Pacureni is de band met onze zustergemeente ook heel belangrijk. We hebben de diensten in de kerk bezocht, er zijn bezoekjes afgelegd en we hebben samen met de jeugd van Pacureni een uitstapje gemaakt. Ook hebben we samen met de jeugd traditioneel goulash bereid en gegeten rondom het kampvuur. Natuurlijk was er ook weer de voetbalwedstrijd Roemenië – Nederland.

Verder is de Roemenië commissie op bezoek geweest bij een kindertehuis in Glodeni. Dit kindertehuis is opgezet door dr. Kate en heeft een Rooms-Katholieke achtergrond. Een pater is het hoofd van dit kindertehuis. Er zijn op dit moment ongeveer 35 kinderen tussen de 1 en 17 jaar. Dit kindertehuis krijgt veel kinderen, vooral zigeunerkinderen die door ouders worden afgestaan. Het kindertehuis heeft niet voldoende geld om bouwtechnisch de gebouwen te onderhouden. Men heeft een eigen boerderijtje waar groenten e.d. worden verbouwd. Er is echter niet altijd voldoende eten, dus gaat men langs restaurants om te vragen of er wat over is. Wel is er voldoende water. De werksters houden de gebouwen netjes en schoon.

Drie leden van de Hervormde Kerk Kampereiland hebben een aantal keer de vergaderingen bijgewoond. Kampereiland wil ons graag ondersteunen en een bijdrage leveren aan onze zustergemeente Pacureni. Zij hebben al een aantal activiteiten uitgevoerd en willen dit graag voortzetten. Foto’s van de Roemenië reis en verdere informatie over het kindertehuis kunt u in de hal van de Veenhof bekijken. Wij willen een oproep doen om met elkaar kinderschoenen (verschillende maten) en zeiltjes voor in bed te verzamelen.

De Roemenië-commissie