Spring naar inhoud

Geschiedenis

Kerkgebouw

Rond 1330 heeft Kamperveen voor het eerst een eigen kerkgebouw. Deze kerk is gebouwd geweest aan de Leidijk, naast het oude kerkhof de "Dompe". Naast deze kerk heeft ook een pastorie gestaan. Het is niet helemaal zeker wanneer de eerste kerk aan de Hogeweg gebouwd is.  In 1961 blijkt de kerk zo bouwvallig dat er geen restaureren aan is. Besloten wordt tot nieuwbouw. Deze nieuwgebouwde kerk was in oktober 1963 gereed. 

Voormalig kerkgebouw en pastorie aan de hogeweg

In de periode van de bouw was ds. J. Vroegindeweij predikant van de Hervormde Gemeente van Kamperveen. De kerk telt circa 225 zitplaatsen. In de loop der tijd is er een nieuw balkon gebouwd waarop een nieuw orgel is geplaatst.

Huidig kerkgebouw (1963)

Vereningsgebouw "De Veenhof"

"De Veenhof" is het bijgebouw van de Kerk. In 2008 is "De Veenhof" verbouwd. "De Veenhof" heeft een grote zaal die opgedeeld kan worden. Ook is er kleinere vergaderzaal en een jeugdhonk. "De Veenhof" wordt ook verhuurd voor o.a. verjaardagen.

"De Veenhof"

Orgel

Het eerste orgel dat in de huidige kerk heeft gestaan is gebouwd in 1963 door fa. J. de Olde uit Enschede. In 1985 is het orgel uit der kerk verwijderd na de ingebruikname van het nieuwe orgel. Het huidige orgel is in 1985 gebouwd door de firma S.F. Blank uit Herwijnen. Hiertoe werd besloten omdat het oude orgel niet meer aan de eisen voldeed. Het orgel werd geplaatst op een nieuw balkon aan de oostzijde van de kerk. Op 15 mei 1985 is het orgel in gebruik genomen.

Orgel oude kerk
1e orgel huidige kerk
2e orgel huidige kerk