Spring naar inhoud

Wie zijn wij?

De Hervormde gemeente te Kamperveen behoort sinds 1 mei 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente is in de eerste plaats een liefdevolle gemeenschap met de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, mogelijk gemaakt door de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. De gemeente is in de tweede plaats een liefdevolle gemeenschap met elkaar, bepaald door de eenheid in de Heere Jezus Christus.

Wij belijden een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij belijden Jezus Christus als Heere en Verlosser. De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het belijden van de gemeente. De Heilige Schrift is, als woord van God, de enige bron en norm voor het belijden van de gemeente. In de kerk hangt een bord met de tekst God is liefde. Een belangrijke tekst voor het belijden van de gemeente is Johannes 3:16.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.”

De Hervormde gemeente te Kamperveen heeft de volgende vijf doelstellingen geformuleerd op basis van het grote gebod (Mattheus 22:37-40) en de grote opdracht (Mattheus 28:16-20).

  1. Aanbidding “Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.”
  2. Dienstbaarheid “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
  3. Zending en evangelisatie “Ga dan heen, onderwijs al de volken.”
  4. Gemeenschap “Hen dopende in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.”
  5. Discipelschap “Lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”