(Contact) Informatie

De kerkenraad

Ouderling D.J. Muijs
Ouderling J. Plender (preekvoorziener)
Ouderling J. van der Spek
Ouderling kerkrentmeester G.H. Preuter (scriba)
Ouderling kerkrentmeester H.J. de Haan
Diaken W.A. van Bruggen
Diaken J. ten Hove
Diaken G.G. van der Maaten

Contact

Koster

D. Holtland
Hogeweg 16f
038-3322608

Scriba

Zuideinderhof 1
8278 BG Kamperveen
scriba@hervormdkamperveen.nl

info@hervormdkamperveen.nl