Spring naar inhoud

Jeugdwerk

Dankbaar zijn we als kerkenraad dat er steeds zoveel leidinggevenden bereid zijn om wekelijks de jongeren een fijne avond te bezorgen. In Kamperveen betekent dat tevens evangelisatie. De roeping om het evangelie te verkondingen, ook aan jongeren die buiten school en clubwerk niet met de blijde boodschap in aanraking komen, krijgt zo wezenlijke invulling. Voor hen die leiding geen is dat een grote verantwoordelijkheid. Zeker in Kamperveen moet het jeugdwerk daarom ook gedragen zijn door het gebed van de gemeente. Doet u mee?

Afvaardiging van de jeugdcommissie

Sjaak van der Spek - voorzitter
Jan te Hove -penningmeester
Mieke ten Hove - zondagclub
Carolien Koers - club Benjamin
Jennifer van der Vegte - club David
Gernant Peggeman - club Samuel
Annemiek Palland - club Ruth
Gerben Tromp - tienerclub
Robert Koers - open jeugdwerk
Willemijn Veenstra - jeugdvereniging

Jeugdclubs

  • Zondagclub voor kinderen van 3 jaar t/m halverwege groep 3 (Kerst)
  • Club Benjamin: voor kinderen uit groep 4
  • Club David: voor kinderen uit groep 5 en 6
  • Club Samuel en Ruth: voor kinderen uit groep 7 en 8.

Elke vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur zijn er jeugdclubs, behalve
tijdens de schoolvakanties. De kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging
aan het begin van het seizoen. De voorlopige indeling is als volgt:

Tienerclub en Tienerplusclub

De tienerclub is voor de jongeren van 13, 14 en 15 jaar. De club komt om de week bij elkaar op de vrijdagavonden om 19.30 uur. Contactpersoon: Gerben Tromp

Jeugdvereniging

De jeugdvereniging (16+) komt dit jaar op zondagmiddag vanaf 16.00 uur eens per drie weken bij elkaar. Het doel is om elkaar via informeel contact (samen eten) te ontmoeten en via Bijbel- en themastudies de God van de Bijbel (beter) te leren kennen. Van harte Welkom! Contactpersoon: Jurjan Veenstra

Open jeugdwerk

Alle jongeren vanaf 14 jaar zijn eens in de twee weken op zaterdagavond van harte welkom in de Veenhof voor ontmoeting en ontspanning. Hoe we deze avonden invullen? Wie er regelmatig komt, zegt dat het er ontzettend gezellig is, maar ook leerzaam. De leiding is in handen van Robert Koers en Gerco ten Hove. Eens in zes weken vindt er een activiteit plaats, bijvoorbeeld een sportieve of een filmavond.