Spring naar inhoud

Kerkenraad

Ouderling D.J. Muijs
Ouderling J. Plender (preekvoorziener)
Ouderling kerkrentmeester G.H. Preuter (scriba)
Ouderling kerkrentmeester H.J. de Haan
Diaken W.A. van Bruggen
Diaken J. ten Hove
Diaken G.G. van der Maaten