Spring naar inhoud

Bericht coronavirus #2

Geachte gemeente,

Met pijn in ons hart moeten we u meedelen dat we de komende tijd toch af moeten zien van het beleggen van kerkdiensten waarin u als gemeente aanwezig kunt zijn. We zullen kerkdiensten blijven beleggen, maar dan zonder publiek. Dit besluit betreft (vooralsnog) de diensten van zondag 22 maart, zondag 29 maart en zondag 5 april.

U kunt de eredienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of via de website www.hervormdkamperveen.nl Inmiddels is het weer mogelijk om de diensten te beluisteren via webbrowser ‘Chrome’, echter werkt de verbinding het best wanneer u gebruik maakt van de kerkomroep App.

Ons besluit heeft een aantal praktische gevolgen:

  • Sommigen van u hadden zondagmorgen problemen met het beluisteren van de kerkdienst via internet. Door sIKN is deze week hard gewerkt om dit voor a.s. zondag te verbeteren. Zo niet, dan kunt u de dienst ook altijd op een ander moment beluisteren.
  • U krijgt de orde van dienst voor de beide diensten, wederom toegestuurd. Het is mooi als u thuis ook probeert mee te zingen.
  • -Er zal nog steeds één collecte zijn per kerkdienst. Die collecte wordt niet in de dienst zelf gehouden. De bijdrage kan overgemaakt worden naar:
    Voor de diaconiecollecte kan dit naar: NL39 RABO0331 3029 50
    Voor de kerkrentmeesters kan dit naar: NL20 RABO0331 3023 22

De reden dat we als kerkenraad nu afzien van het houden van kerkdiensten met publiek is een gevolg van de aanscherping van de maatregelen afgelopen week. Het is duidelijk geworden dat de overheid graag ziet, dat ook kerkdiensten met minder dan honderd personen, geen doorgang meer vinden. Op die manier hoopt men de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk in te dammen.

Het afzien van kerkdiensten is ook mede gebleken uit een gesprek dat enkele vertegenwoordigers van de landelijke kerken met minister Grapperhaus hebben gehad. Op basis van dit gesprek is het advies van onze kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, aan de plaatselijke gemeentes gewijzigd. Zij adviseert nu om de voorkeur te geven aan online kerkdiensten. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om dit advies serieus te nemen.

We proberen dat te doen in het vertrouwen dat onze Heere God uitkomst zal geven, ook in deze crisis. We hebben ons leven niet in eigen hand, ons leven is daarentegen in Gods hand. Wij wensen u gezegende zondagen.

Met vriendelijke groet, Uw en jouw kerkenraad