Spring naar inhoud

Reisverslag jongerenreis Roemenie 2013

Wat gaat de tijd snel! Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, dat wij met een aantal jongeren naar Pacureni zijn gereisd. Samen met de jeugd hebben we de school en de dokterspost opgeknapt en voorzien van een nieuw laagje verf/saus.

Naast het opknappen van de gebouwen hadden we dit jaar nog een belangrijk doel: de boring naar goed (drink)water. In Pacureni kampt men ieder jaar met watertekort. Tijdens ons bezoek aan Pacureni werd er gestart met de boring. Er is 80 meter diep geboord. Op 30 meter diepte vond men water. Vervolgens hebben ze de buizen in de grond geboord. Op dit moment zijn ze bezig met het filteren van water. Als dit klaar is kan het water getest worden op goed drinkwater. We hopen op een goede uitslag! Daarna moet er nog een waterpomp worden geïnstalleerd . Als alles goed mag gaan, hebben de school en de dokterspost, na afloop van dit project leidingwater. De bewoners van het dorp kunnen, wanneer de putten leeg zijn, bij de school water tappen.

Binnenkort gaan enkele leden van de Roemenië commissie terug naar Pacureni om te kijken hoe het waterproject verloopt. Hier wordt u verder over geïnformeerd.

Ook vond de jaarlijkse goederentransport plaats tijdens het bezoek. Net als andere jaren kwamen er weer veel mensen naar de markt en is er goed verkocht. Met het geld dat opgehaald is, wordt een jeugdhonk/catechisatieruimte onder de pastorie gerealiseerd. Wij bedanken iedereen voor hun hulp/ bijdrage. Naast het werken in Pacureni is de band met onze zustergemeente ook heel belangrijk. We hebben de diensten in de kerk bezocht, er zijn bezoekjes afgelegd en we hebben samen met de jeugd van Pacureni een uitstapje gemaakt. Ook hebben we samen met de jeugd traditioneel goulash bereid en gegeten rondom het kampvuur. Natuurlijk was er ook weer de voetbalwedstrijd Roemenië – Nederland.

Verder is de Roemenië commissie op bezoek geweest bij een kindertehuis in Glodeni. Dit kindertehuis is opgezet door dr. Kate en heeft een Rooms-Katholieke achtergrond. Een pater is het hoofd van dit kindertehuis. Er zijn op dit moment ongeveer 35 kinderen tussen de 1 en 17 jaar. Dit kindertehuis krijgt veel kinderen, vooral zigeunerkinderen die door ouders worden afgestaan. Het kindertehuis heeft niet voldoende geld om bouwtechnisch de gebouwen te onderhouden. Men heeft een eigen boerderijtje waar groenten e.d. worden verbouwd. Er is echter niet altijd voldoende eten, dus gaat men langs restaurants om te vragen of er wat over is. Wel is er voldoende water. De werksters houden de gebouwen netjes en schoon.

Drie leden van de Hervormde Kerk Kampereiland hebben een aantal keer de vergaderingen bijgewoond. Kampereiland wil ons graag ondersteunen en een bijdrage leveren aan onze zustergemeente Pacureni. Zij hebben al een aantal activiteiten uitgevoerd en willen dit graag voortzetten. Foto’s van de Roemenië reis en verdere informatie over het kindertehuis kunt u in de hal van de Veenhof bekijken. Wij willen een oproep doen om met elkaar kinderschoenen (verschillende maten) en zeiltjes voor in bed te verzamelen.

De Roemenië-commissie