Spring naar inhoud

Verslag reis enkele gemeenteleden naar Păcureni

Graag willen we u een indruk geven over de reis die deze zomer door enkele gemeenteleden naar Păcureni is gemaakt.

Op dinsdag 29 juli is de vrachtwagen met hulpgoederen geladen (met dank aan vele vrijwilligers) en op vrijdagavond 31 juli aangekomen. De vaste chauffeur Jasper Kanis en zijn collega Peter Wielink hebben de tocht in 3 dagen zonder veel oponthoud kunnen maken. De families Kragt en van Bruggen zijn op zaterdagochtend aangekomen in Păcureni en na een korte begroeting is direct begonnen met het uitladen van de hulpgoederen. Een deel bestemd voor Păcureni; een groot deel van de kinderkleding en kinderschoenen voor het kindertehuis in Glodeni. Daarnaast nog kleding voor het naburige dorp Pădureni. Nadat alles voor Păcureni was uitgeladen, zijn we met de vrachtwagen vertrokken naar het kindertehuis. Door veel kinderen werden we onthaald en de wagen was dan ook snel leeg gemaakt. Na een korte rondleiding, het maken van enkele foto’s, en het ontvangen van vele malen ‘köszönöm szépen’ zijn we naar Padureni gereden.

Hier hebben we de laatste kleding met behulp van dorpsbewoners uitgeladen. Ook hier een hartelijke ontvangst en na koffie, rondleiding door de kerk en de in verbouw zijnde pastorie zijn we vertrokken. Het was goed om te horen dat gemeenteleden van een voormalige partnergemeente uit Nederland van plan zijn hen weer te gaan ondersteunen. De hulp was ook hier zeer welkom. Naast de kleding heeft de Roemenië commissie officieel het geld voor de 5 toegezegde kozijnen overgedragen en de tientallen liters gesponsorde verf. Zodoende kan dit jaar een deel van het werk aan de pastorie afgerond worden. Het overige deel van het huis kan hopelijk volgend jaar gedaan worden.

De zondagochtend begon de eredienst, geleid door ds. Istvan. In zijn preek heeft de dominee benadrukt dat hij en zijn gemeente de jarenlange hulp van Kamperveen ervaren, als een groot geschenk, maar dat die hulp alleen mogelijk is, door de uiterste liefde die onze God getoond heeft in het zenden van Jezus Christus, zijn eigen Zoon. Na een dankwoord van zowel ds. Istvan, als van dhr. Kragt, en het voorlezen van Psalm 23 in zowel het Hongaars als Nederlands, was de dienst beëindigd. Na die tijd zijn we gastvrij onthaald bij gemeenteleden en een familie in Tirgu Mures. Ook werden we rondgeleid langs het gesponsorde pootgoed. Ondanks het natte voorseizoen waren de mais en de aardappelen goed gegroeid.

De verkoop op maandag is gestart met de meubelverkoop. De verkoop liep direct erg goed. In de middag hebben we het watertap-punt getest (de foto’s hiervan staan op de website www.hervormdkamperveen.nl) Hoewel de waterkwaliteit nog verbeterd kan worden, zijn de dorpsbewoners erg dankbaar voor het water wat vanuit ongeveer 45 meter diep wordt opgepompt. Inmiddels is naast de school, dokterspraktijk en pastorie, ook een centraal tappunt gemaakt wat ervoor zorgt dat alle bewoners water kunnen tappen. Als commissie zijn we blij dat dit project afgerond en geslaagd is.

Vervolgens is de rest van de goederen in de loop van de week verkocht. Een schoenenmarkt, rommelmarkt, linnenmarkt, enz. Het was goed om te zien dat de verkoop onder toeziend oog van de presbyters goed is verlopen. De opbrengst van de markt, rond de 3000,- euro.